SAVUNMA VE GÜVENLİK

Siber Keşif, dünyadaki internete bağlı ve bir IP adresine sahip tüm cihazlarla ilgili güvenlik açığı verilerini toplamak ve tek bir arayüzde sunmak için geliştirilmiş bir siber güvenlik açığı tarama aracıdır. Sistemlerinizdeki zafiyetler konusunda sizi bilgilendirerek kötü niyetli kişilerin kalıcı hasarlara yol açmasını engeller.


Siber Keşif tarafından sunulan fırsatlar:
Siber Keşif, görevleri gerçekleştirerek, güvenlik açıklarını haritalayarak, saldırılar için yüzey analizi yaparak, risk derecelendirme, altyapı varlık envanteri oluşturma ve raporlama yoluyla sistemlerinizdeki güvenlik açıklarının tamamen ortadan kaldırılmasını destekler. Siber Keşif, kendi web sistemlerine sahip büyük ölçekli şirketler, holdingler ve kurum ve kuruluşlar için ideal çözümler sunar.

 

Yararları:
• Keşif, dünyadaki tüm popüler güvenlik açığı veritabanlarının içeriğini kendi veritabanında içerir.
• Belirli bir veritabanında dünyadaki tüm IP adreslerinde tarama yapılır.
• Keşif, ayrıca arayüzünde arama alanına da sahiptir. Bir cihazla ilgili sürümü veya ayrıntıları yazdığınızda, eşleşen sonuçlar görüntülenir.
• Bu IP adresleri üzerindeki açık portlar, bu portlara bağlı servisler ve bu servislerde çalışan sürümler taranarak bu sürümlerdeki güvenlik açıkları tespit edilir.

 

SIEM ile saldırıları ve türlerini ayrıntılı biçimde saptayabilirsiniz

Şirketler kötü niyetli yazılımlarla uğraşırken bazen kullandıkları çözümler yetersiz kalabilir ve bazen tehdit önleme ve virüsten koruma sistemleri kötü amaçlı kodu tespit edemeyebilir. SIEM, herhangi bir güvenlik sorunuyla ilgili olarak bir kullanıcının İnternet üzerindeki tüm etkinliklerini toplar (log’a kaydeder). Bu log’lar yorumlanır ve gerektiğinde bir uyarı oluşturmak için kullanılır.


SIEM'in Sunduğu Olanaklar:
SIEM, günlük sınırsız veri toplama ve saklama yetenekleri ile sizi olası tehditlerden korur ve önlem alma fırsatı verir. SIEM, uzun vadeli veri depolama kapasitesi ile normalleştirilmiş, sınıflandırılmış ve zenginleştirilmiş veriler sağlar. SIEM kısa sürede detaylı olay incelemesi yapar. Otomatik olay bildirimi, müdahale ve düzeltici eylemlerle tehditleri hızla ortadan kaldırabilirsiniz. SIEM ayrıca gelecekte oluşabilecek riskleri de öngörmenizi sağlar. SIEM, yaptığı çağrışımlara göre "varlık, öncelik ve güvenilirlik" gibi değerleri hesaplayarak, olay ve olaylar için ortak bir risk değeri oluşturur ve bu değerlere göre güvenlik birimlerine bildirim gönderir. SIEM sayesinde tüm bu işlemleri kendi organizasyonunuz içinde ve kontrolünüz altında herhangi bir dış yardıma ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

 

Yararları:
• SIEM, ağlardan veri toplayarak siber güvenlikle ilgili tüm olayları saptar. Kurumların siber güvenlik ekipleri bu bulgulardan yararlanarak harekete geçer.
• SIEM'i diğer güvenlik cihazlarından ayıran önemli bir özellik, içerdiği çoklu kuralların oluşturduğu korelasyondur. Birçok kaydı ilişkilendirerek aralarında bağlantı kurar.
• SIEM kurulduğunda, 350 varsayılan korelasyon yüklenir. İsteğe bağlı olarak, kullanıcılar korelasyonlar da yazabilir.
• SIEM'i küresel ölçekte kullanılan diğer benzer ürünlerden ayıran özellik, ayrıştırma, raporlama, gösterge panosu ve korelasyon işlemlerini tek bir sunucu üzerinde çözebilmesidir.
• SIEM ile mesai saatleri dışında gerçekleşen saldırılar sırasında eylemleri otomatikleştirebilir ve bir saldırganın IP adresini otomatik olarak engelleyebilirsiniz.

 

 

 

SOAR müdahaleleriyle, saldırganlara karşı korumanızı otomatikleştirin

İş süreçlerinde insan gücü olmadan gerçekleştirilebilen görevler, bir organizasyonun çalışanlarının kritik görev ve süreçlere daha fazla odaklanmasını sağlar. SOAR ürünü sayesinde, rutin görevler otomatik hale getirilerek çalışanların işlerini daha verimli yapmaları sağlanır.


SOAR’ın sunduğu olanaklar:


İş zekası, olay yönetimi, bağlamsal bilgi, playbook otomasyonu, etkileşimli araştırma ve işbirliği gibi 6 önemli öğeden oluşan SOAR, tüm güvenlik teknolojilerinizle sorunsuz bir biçimde bütünleşir. SOAR aracının üçüncü bileşeni olan "olay yanıtı" ile güvenlik ekiplerinizin işbirliği yapmasını, bilgi paylaşmasını ve güvenlik olaylarını tam olarak yönetmesini sağlayabilirsiniz. SOAR, araştırmanızı bir üst düzeye taşır ve işinizin hızını artırır.

Yararları:


• Olay analizini, olay müdahale prosedürlerini ve kuruluşların iş akışlarını dijitalleştiren SOAR, tüm olay yönetimi görevlerini otomatik hale getiriyor. Tekrarlanan ve zaman alan görevleri otomatik hale getirdiği için iş süreçlerinin verimliliğini artırır.
• SOAR, bir güvenlik operasyon ekibi tarafından izlenen verilerin toplanmasını sağlayarak, standart olay müdahale faaliyetlerinin önceliklendirilmesine ve yürütülmesine de yardımcı olur.
• SOAR ile karşılaşılan risklere karşı önlem alabilir, savunma önlemleri uygulayabilir ve olay müdahale sürecini biçimlendirebilirsiniz. SOAR otomatik olarak harekete geçer, bu da analistlerin iş yükünü azaltır ve kritik konulara daha fazla odaklanmalarını sağlar.

 

 

Uygulamalara daha derin bir bakış

Günümüz iş dünyasında kurumsal faaliyetlerin çoğu mobil aygıtlar kullanmaktadır. Bu nedenle, aygıtların güvenliği kuruluşlar için kritik öneme sahiptir. Hem IOS hem de Android üzerinde mobil cihazlara yönelik kötü amaçlı yazılımları tespit etmek amacıyla geliştirilen Mobile Sandbox, Türkiye'de bu amaçla geliştirilen tek uygulamadır.


Mobile Sandbox’un sunduğu olanaklar:


Mobile Sandbox, şüpheli uygulamaları inceler, tüm özelliklerini çıkarır, kötü amaçlı etkinlikleri gösterir ve daha önce benzer sakıncalı davranışlara sahip herhangi bir uygulamayı eşleştirir. Kısacası, kötü amaçlı yazılımın yapabileceği her olası olasılığı göz önünde bulundurarak harekete geçer. Başta savunma sanayi olmak üzere büyük ölçekli firmalar Mobile Sandbox ürününü kullanabilirler. Özellikle çalışanlarına mobil cihaz tahsis eden kurum ve kuruluşlar için ideal bir üründür.


Yararları:


• Sandbox, mobil cihaz kullanıcısını taklit eden sanal bir ortamdır. Statik ve dinamik analizler üzerinde çalışır.
• Mobil cihaza gelen herhangi bir şüpheli uygulama veya dosyayı çalıştırmadan içindeki kelimelere, konfigürasyon dosyalarına ve kaynak koduna bakarak kötü amaçlı olup olmadığının statik analizini yapar.
• Dinamik analizde uygulama Sandbox üzerinde çalıştırılır. Uygulama çalıştırıldığında nereye bağlandığı, hangi dosyaları indirmeye çalıştığı, kameraya erişim mi yoksa mesajlaşma mı istediği gibi durumlar analiz edilir.

 

 

 

 

Ağ Algılama ve Müdahale

Kuruluşların ağ sistemlerindeki potansiyel tehditlerin tespiti, kritik kayıpları önlemek için önleyici faaliyetlerde bulunmanın anahtarıdır. Uzman bir mühendislik ekibince geliştirilen yeni nesil bir teknoloji olan Network Detect and Response (NDR), en karmaşık ağ ortamlarında bile ağ sistemlerinizi tehdit eden siber saldırılara görünürlük katar.


NDR tarafından Sunulan Olanaklar:

Kötü amaçlı yazılım sızan sistemlerin algılama süresi küresel olarak 150 gün iken, NDR çözümü algılama süresini yalnızca saatlere indirir. Kötü amaçlı yazılımın fark edilmediği her saniye, kuruluşunuz için potansiyel kayıplara neden olabileceğinden, NDR size benzersiz ve değerli bir avantaj sunar. Tehditlerin saatler içinde tespiti, sistemlerinizin güvenliğini en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır.

 

Yararları:


• Makine öğrenimi, davranışsal modelleme ve kural tabanlı yöntemler kullanan NDR, ağ trafiği bilgilerini gerçek zamanlı olarak toplar ve olası tehditler için puan tabanlı uyarı raporları oluşturur.
• Bu raporlar, en sık kullanılan protokoller, cihaz ve kullanıcı başına iletişim istatistikleri, uygulama trafiğinin dökümü ve anlık bant genişliği gibi ayrıntılı bilgileri içerir.
• NDR ayrıca kritik tehdit istihbarat kaynaklarıyla entegrasyon da sunar.
• Herhangi bir sektörden kuruluşların iç ve dış ağlarındaki şüpheli etkinliklerin tespit edilmesini sağlamak için makine öğrenimi ve derin öğrenme yöntemlerini kullanır.
• Şüpheli etkinlikleri tespit etmek ve önleyici eylemleri tetiklemek için ağda gezinen kötü amaçlı yazılım dosyalarını ve kod parçacıklarını analiz eder.