BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Bulut Bilişim; bilgi erişimi, uygulama tasarımı/geliştirme/uygulama, maliyetleri ve yönetim konusundaki tüm deneyimlerinde kullanıcı, geliştirici, kurumsal topluluklar için küresel olarak sorunsuz bir şekilde büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Bulut bilişimin faydaları geniş çapta kabul görmektedir ve işletmeler dönüşümü tecrübe etmek için hızla hareket etmektedir.

Bulut teknolojilerini optimize etmek, işletmeleri bir sonraki seviyeye yükseltme potansiyeli ile platform verimliliğini, operasyonel esnekliği ve iş ölçeklenebilirliğini artırabilir. Örneğin Bulut Hızlandırıcılar, içeriği kullanıcılara olabildiğince çabuk ulaştırmak için geleneksel CDN (İçerik Dağıtım Ağı) ile birlikte çalışır.

Bulut, teknolojinin standartlaştırılmasına, yazılım lisanslarının basitleştirilmesine, altyapıdan kodlama ve yönetime kadar otomatik SDLC'ye izin verir ve açık kaynak benimseme fırsatı sunar. Bu özellikler, sahip olma maliyetini düşürür ve esnek olan ve işletmelerin üst ve alt satırlarını etkileyerek onları çevik ve verimli hale getiren çok uygun maliyetli bir IT yatırımına yol açan Opex tabanlı bir fiyatlandırma modeli üzerinde çalışır.

Interdata danışmanlık ve uygulama teklifleri, işletmelerin iş hizmetlerini/operasyonlarını, bilgi erişimini, uygulama geliştirmeyi strateji haline getirmek ve optimize etmek için yenilikçi yollar bulma ve pazar genişletme fırsatları için yeni yerler bulma yolunda bir sonraki adımı atmalarına yardımcı olur.

Interdata firmaların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alabilmelerini sağlamak amaciyla; yeni nesil barındırma (hosting), Platform Servisleri (PaaS) ve veri merkezi alanlarında hizmet sağlamaktadır. Özellikle OpenStack mimarisinde çalışan PaaS platformu, firmaların uygulama dönüşüm projelerinde ihtiyaç duyacakları tüm Servis Ağacını barındırmaktadır . %100 yerli sermaye ile hayata geçen Interdata, tamamen kendi sahip olduğu alt yapı üzerinden servis sunmaktadır. Veri Merkezi alt yapısında, dünya standartlarında %100 yedekli alt yapı servisi sunmaktadır. Sistem odası ve veri güvenliği masraflarınızı Interdata'ya gelerek azaltabilirsiniz. Altyapı yatırımları sayesinde pazarda yüksek bant genişliği sunan uluslararası standartlarda bir veri merkezidir

Interdata'nın DevOps çözümleri, iletişim, işbirliği, entegrasyon ve otomasyonu vurgulayan, böylece yazılım geliştirmedeki darboğazları ortadan kaldıran ve yazılım odaklı inovatif bir yaklaşımı benimser.
DevOps çözümlerimiz, yazılım geliştirme, kalite güvencesi ve IT operasyonları arasındaki boşlukları kapatarak, yazılım ürünleri ve hizmetlerini hızlı bir şekilde üretmenizi sağlarken operasyonel performansı önemli ölçüde artırır.

DevOps Assessment ve Strateji Planlaması

 DevOps kültürü; süreci ve araç zincirinin mevcut durumunu değerlendirin ve olgunluk modelinizi ölçün
 İstenen durumu görselleştirin ve bir yol haritası oluşturun
 İzlenebilir metrikleri tanımlayın

DevOps Pilot Çerçevesi ve Araç Yığını Yapısı

 Standart DevOps kurulumunu uygulamak için bir pilot çerçeve oluşturun
 Çevik teslimatın her adımında mevcut araçlarınızdan yararlanın ve bunları açık kaynak ve lisanslı araçlardan oluşan güçlü ekosistemimizle entegre edin.

Yönetilen Hizmetler

 İnsanların becerilerini, kültürünü, sürecini, araçlarını vb. yönetin ve geliştirin.

DevOps Uçtan Uca Uygulama

 Her proje için belirlenen ihtiyaçlara göre analizler yapılır, tasarlanır, gerekli inşaa planı oluşturulur, otomasyon için gerekenler yapılır ve uygulama adımına geçilir.

DevOps Çalışma Alanlarımız:

Altyapı Yönetimi:
DevOps, yazılım geliştirmenin ve dağıtmanın ortak bir yoludur. DevOps çözümlerimiz, kuruluşların hedeflere hızlı ve güvenilir bir şekilde uyum sağlamasına, yüksek kaliteli yazılım tabanlı ürünler ve hizmetler üretmesine yardımcı olur. Bu nedenle otomasyon, DevOps'un kritik bir unsurudur. Tekliflerimiz şunları içerir:

 

 

Çevre Bileşenleri Yönetimi:
Yapılandırma yönetimi hizmetlerimiz, kodunuzu yönetmenize, platformlarınızı otomatikleştirmenize ve sunucunuzu ve hizmetlerinizi tüketicileriniz için hazır hale getirmenize yardımcı olur. Tekliflerimiz:

 

 

Kod Denetimi ve Sürekli Entegrasyon:
Kod Başlangıcı ve Sürekli Entegrasyon, bir geliştirme uygulamasının temel unsurlarıdır. InrerData’ nın DevOps çözümleri, entegrasyonları gerçekleştirmenize ve bir bütün olarak ekip üretkenliğini artırmanıza yardımcı olur. Tekliflerimiz şunları sağlamaya yardımcı olabilir:

 

Dağıtım Otomasyonu ve Orkestrasyon:
Dağıtım sürecini otomatikleştirmek bu günlerde bir zorunluluk haline geldi. Sadece şirketleri daha verimli ve çevik kılmakla kalmaz, aynı zamanda üretim süresini ve konfigürasyonlardaki olası manuel hataları da azaltır. Dağıtım Otomasyonu hizmetlerimizin bir parçası olarak şunları sunuyoruz:

 

 

Yazılım Tabanlı Veri Merkezi

Software-Defined Data Center(SDDC), yani ‘Yazılım Tabanlı Veri Merkezi’, günümüzde artık birçok firma tarafından kullanılan sanallaştırma teknolojilerinin sağladığı avantajların, her veri merkezinde bulunan donanımsal cihazlarda (Server, Storage, Network vb. ) kullanılması hedeflenerek ortaya çıkmış bir teknolojidir.
Burada ama, fiziksel cihazlara bağımlı olarak çalışan uygulama katmanını, fiziksel katmandan çıkartarak, birbirinden bağımsız katmanlar yaratıp sayısız iş yükünü, merkezi bir platformdan (Sanallaştırma Platformu, Private Cloud, Public Cloud) dağıtmak, yönetmek, depolamak ve donanım bağımsız uygulamalar ve hızlı operasyon yeteneği kazandırmaktadır.


Yazılım Tabanlı Veri Merkezi konsepti içerisinde Sunucu Sanallaştırma, Network Sanallaştırma, Masaüstü Sanallaştırma ve Uygulama Sanallaştırma gibi veri merkezinin temel ihtiaçlarını içeren birçok bileşen bulunmaktadır. Bu teknolojilerin tamamının ya da bir kısmının veri merkezlerinde kullanılması ile daha az fiziksek donanım yatırımı yapılarak daha çok iş yükünü üzerinde barındırmasına ve başta maaliyet, verimlilik ve yüksek erişilebilirlik gibi avantajlar sunmaktadır.

Interdata, alanında uzman kadrosu ile ihtiyacınıza yönelik en doğru SDDC çözümü için mevcut donanım altyapısını analiz ederek gerekli çözümler için bir strateji planlamasını yapar ve hayata geçirir. Böylece atıl durumdaki ya da verim alınamayan donanımlarınız IT ekosistemine tekrar kazandırılarak hem maaliyet avantajı, hem performans, hem de yüksek erişilebilirlik sağlamış olursunuz.

Adım Adım SDDC;
Standardizasyon: İlk adım karmaşıklığı azaltmak, maliyetleri düşürmek ve performansı artırmak için IT sistemlerinde standartların belirlenmesi,
Sağlamlaştırma: Yönetim ve kontrolün artırılması, verimliliğin artrılması ve envanterin sadeleştirilmesi için konsolidasyon yapılması,
Sanallaştırma: Esnekliğin artırılması, kaynakların daha efektif kullanılarak performans/verimliliğin düzenlenmesi ve sahip olma maliyetlerinin azaltılması için sanallaştırma yapılması,
Orkestrasyon ve Otomasyon: Daha esnek, dinamik, kontrol edilebilir, ölçeklenebilir ve daha az insan gücü ile daha çok işin gerçekleştirilmesi için uyarlama ve otomatik yönetim sistemlerinin entegre edilmesi.

 

Çözümün kendisi; Veri Merkezi Orkestrasyonu ve Otomasyonu;
Orkestrasyon: Kullanılmakta olan kompleks IT hizmet kaynaklarının koordineli bir şekilde otomatik olarak yönetilmesidir.
Otomasyonu: Orchestration çatısı altında oluşturulan ‘’Workflow’’, ‘’Blueprint’’ gibi girdilerin belirlenen kurallar çerçevesinde işletilmesidir.

 

Güvenlik
• Kurumların karşılaştığı Temel Sorunlar ;
• Nesnelerin İnterneti ve 5G'nin siber güvenliğe getirdiği başlıca zorluklar
• Cep telefonları giderek daha fazla saldırgan olarak kullanılıyor
• Kimlik avı gelişmeye devam ediyor
• İnsan hatası, güvenlik ihlallerinin ana nedeni olmaya devam etmektedir
• BYOD(Kendi Cihazınızı Getirin)'nin uygulanması hala zor bir kavramdır

Öneriler :

 • Sadece Güvenlik duvarı değil , uçtan uca güvenlik çözümleri kullanılmalı.
 • Çalışanların siber güvenlik bilinci artırılmalı.
 • Güvenli şifre uygulamaları zorunlu kılınmalı, çok faktörlü kimlik doğrulama kullanılmalı.
 • Veriler düzenli olarak yedeklenmeli.
 • Kötü niyetli yazılımlara karşı savunma programlarına sahip olunmalı.

Interdata sertifikalı danışmanları ile network güvenlik donanım tedariği, kurulumu ve işletmenlik konularında hizmet vermektedir.

• Kablosuz Yerel Alan Ağı Güvenliği
• İnternet Güvenliği Çözümleri
• Son kullanıcı Güvenliği
• Veri Güvenliği
• IDS-IPS-Malicious Attack Güvenliği
• DNS Attack-Web Gateway
• Yeni Nesil Network Mimari Güvenliği

İş Sürekliliği – BCP

Kullanıcıların bilgi teknolojileri verilerinin gün geçtikçe önem kazanması, bilgi işlem sistemlerinde oluşabilecek kesintilerin kabul edilebilirliğini azaltmıştır. Şirketlerde yaşanan felaketler sonucu 24 saate kadar verilerine ulaşamayan kuruluşların %40'ının, 10 gün boyunca verilerine erişemeyen kuruluşların %93'ünün yıl içerisinde iflas ettiği görülmüştür. BCP-İş Sürekliliği, bir kuruluşun, yaşamını etkileyebilecek her türlü kesinti durumunda uygulaması gereken süreç, kural, karar ve etkinliklerden oluşmaktadır. Nedeni farketmeksizin, kesinti ya da olay durumunda, kuruluşun önem arz eden işlerinin devam etmesini sağlayan kesintisiz bir çalışma metodudur. Felaket Kurtarma Senaryosu felaket sonrası kuruluşun kritik teknolojik altyapısının kurtarılması ve devamına ilişkin politikaların, prosedürlerin ve aksiyonların hazırlandığı bir süreçtir.


Bu aşamada risk yönetimi, felaket kurtarma senaryoları, iş sürekliliği planlaması gibi ana maddeler üzerinde durulur. Yazılım ve donanım sistemleri önem derecelerine göre sınıflandırılır, kritik olanlar belirlenir, ne kadar süre kapalı kalabileceği ya da ne kadar veri kaybının tolere edilebileceği hesaplanır.


Tasarım sırasında önem derecelerine ve önceliklerine göre farklı felaket kurtarma senaryoları üzerinde çalışılır. Felaket durumunda sistem, felaket sonrası kurtarma merkezinden çalışmaya devam edecek şekilde planlanır.
Planlama aşamasında sistem gereksinimlerine göre oluşturulacak sanallaştırma, cluster, replikasyon ve yedekleme çözümleri gibi yapılardan faydalanılır.

BCP - İş sürekliliği alanında kuruluşlara sunduğumuz hizmetlerimiz;

• Mevcut yapının analizi
• Sunucu, Uygulama, Veri depolama, Network, SAN altyapısı risk analizi
• RTO ve RPO değerlerinin belirlenmesi
• Veri depolama ve kurtarma çözümleri
• Cluster yapı çözümleri
• Sanal ortam çözümleri
• Test ve optimizasyon
• Kurulum ve servis destek hizmeti

Interdata, Müşterilerinin IT kapsamında olan tüm FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) çözümlerinde alanında deneyimli çalışanlarımız ile hizmet sunmaktadır. IT altyapıları tüm iş birimlerinin ortak gerekliliği haline geldiğinden, FKM planları sadece IT departmanı üzerine oluşturulmaktadır. Doğru bir FKM planı, merkezi otorite altında tüm iş birimlerinin katılımı ile oluşturulmalıdır. FKM planı oluşturulduktan sonra ise kurumun belirleyeceği aralıklarla testler yapılmalı ve çalışırlığı kontrol altında tutulmalıdır.

Oluşabilecek bir felaket (Disaster) durumunda, firmanın en az zararla kurtulması ve sonrasında kritik birimlerin çalışabilir halde tutulması ve kurtarma (Recovery) planlarının hazır bulundurulması iş sürekliliği açısından önemlidir.
Olası bir felaket durumunda firma bilgi işlem altyapısının tamamının veya bir kısmının, farklı bir bölgelerde birebir kopyasının çalışır halde tutulması, otomatik olarak devreye girerek iş akışlarının minumum düzeyde aksaması ya da hiç aksamaması durumudur.

Interdata, profesyonel kadrosu ve gerçekleştirdiği birçok proje deneyimi ile risk analizlerini düzgün yaparak olası bir felaket durumunda;

 • Kesinti yaşanmasını engelleyecek önlemlerin alınması ve uygulaması,
 • Felaket anında çöken sistemlere müdahale süreçlerinin tanımlanması ve uygulanması,
 • Felaket anında oluşabilecek potansiyel kayıpları belirlemek,
 • Şirket iş süreçlerini ve yapılarını felaket stratejileri doğrultusunda yapılandırmak,
 • Disastery Recovery planlarının dönemsel olarak test edilmesi

...konularında en iyi desteği sağlamaktadır.

Evden çalışma: Mobil iş, uzaktan çalışma ve esnek işyeri için bir istihdam düzenlemesidir. Çalışanlar, ofis, antrepo veya mağaza gibi merkezi bir iş yerine gitgel yapmaz. Çalışma saatleri özgürdür. İlk kez 1970 yıllarında ortaya çıkmıştır.

Güvenli Çalışma Ortamı ifadesi ise;

 • Şirket güvenlik politikalarının tam uygulandığı
 • Şirket erişim standartlarının tam olarak uygulandığı
 • Bilgi güvenliği standartlarının tam olarak uygulandığı
 • Veri hırsızlığı risklerinin olmadığı
 • Kullanıcı zafiyetlerine izin verilmeyen

... çalışma ortamları için kullanılır.

Bu başlığın temel hedefi: herhangi bir cihazdan veya ağdan bağlanan herhangi bir kullanıcıya sunucu veya masaüstü işletim sistemleri kullanarak, veri merkezinde veya bulutta, Windows veya Linux platformlarında barındırılan uygulamalara ve masaüstlerine güvenli evrensel erişim sağlamaktır.


Son kullanıcılar, uygulamaları ve masaüstlerini, kullandıkları cihazın işletim sisteminden ve ara yüzünden bağımsız olarak çalıştırabilir.
Yöneticilerin ağı yönetmesi, seçilen cihazlardan ve/veya tüm cihazlardan erişimleri kontrol edebilmesini sağlar.
Yöneticilerin tüm ağı tek bir merkezden yönetebilmesine olanak sağlar.

Interdata: karmaşık bilgi teknolojilerini deneyimli insan gücüyle birleştirerek, farklı sistem ve araçların birbiriyle uyum içinde çalışmasını , teknolojinin olanaklarından en etkin biçimde yararlanmanızı mümkün kılan sistem entegrasyonu hizmetleri ilgili donanımları da temin ederek anahtar teslim müşterilerine sunmaktadır.

Sistem entegrasyonu için tecrübe, bilgi birikimi ve profesyonel bir bakış açısı gerekmektedir. Biz bu bakış açısı sunucu tabanlı hizmetlerden, kullanıcı tabanlı hizmetlere, lisans hizmetleri ve eğitim hizmetleri le bir çok alanda göstererek müşterilerin en doğru çözümü seçmesinde yardımcı oluyoruz.

Interdata bilişim sunduğu bu çözümler ile müşterileri ihtiyaçlarını en doğru şekilde analiz ederek en efektif çözümlerin oluşturulması ve bu çözümlerin mevcut sisteme entegre edilmesi konusunda profesyonel yetkin kadrosu ile hazır durumdadır.